Om oss

Vi hjelper deg med produkter for riktig profilering av selskapet og/eller merkevaren din.

I jungelen av alternativer finner vi, gjerne sammen med deg, frem til akkurat det som sørger for at mottaker får ønsket inntrykk av deg og det du ønsker å profilere/selge.

Reklamegaver ble etablert i 1973, og er en av landets ledende leverandører av profilerings- og reklameartikler. Vi ønsker å være en strategisk samarbeidspartner, og bidra til at profileringsartiklene følger og styrker våre kunders merkevarestrategi.
Vi bestreber oss på finne produkter som ivaretar miljøhensyn, og produsenter som ivaretar gode arbeidsvilkår for sine ansatte. Våre samarbeidspartnere/leverandører er både i Norge, resten av Europa, samt Østen.

Reklamegaver leverer artikler innenfor de fleste kategorier, som for eksempel:
- Strøartikler/give-aways
- Reiseartikler
- Messeartikler
- Displayprodukter
- Tekstiler
- Sport-/fritid
- Gaver/premier
- Kontorartikler

I tillegg til spesialproduserte varer, leverer vi mange kjente merkevarer.
Reklamegaver har også agenturet på Samsonite for B2B salg i Norge, hvilket vi har hatt siden 2005.

Våre kontorlokaler, med stort showroom, finner du på Bryn i Oslo.

Initiativ for Etisk Handel

Initiativ for etisk handel (IEH) er et medlemsbasert ressurs- og kompetansesenter for etisk handel bestående av bedrifter, virksomheter i offentlig sektor og organisasjoner. Formålet er samarbeid for handel som fremmer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø. Medlemskap i IEH forplikter til konkret og målrettet forbedringsarbeid over tid.

Egenerklæring

Reklamegaver jobber kontinuerlig for å fremme gode arbeids- og miljøforhold både i egen bedrift og hos våre leverandører. Vi skal som et minimum følge retningslinjene trukket opp i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, samt best mulig bidra til å innfri FNs bærekraftsmål. Dette betyr at vi vil ivareta behov til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.

Miljøsertifikat Norsirk for batterier

Reklamegaver er tilknyttet produsentansvarsselskapet NORSIRK AS og oppfyller dermed sitt produsentansvar for batterier.

Miljøsertifikat Norsirk for EE-produkter

Reklamegaver er tilknyttet produsentansvarsselskapet NORSIRK AS og oppfyller dermed sitt produsentansvar for EE-produkter.