Om oss

Vi hjelper deg med produkter for riktig profilering av selskapet og/eller merkevaren din.

I jungelen av alternativer finner vi, gjerne sammen med deg, frem til akkurat det som sørger for at mottaker får ønsket inntrykk av deg og det du ønsker å profilere/selge.

Reklamegaver ble etablert i 1973, og er en av landets ledende leverandører av profilerings- og reklameartikler. Vi ønsker å være en strategisk samarbeidspartner, og bidra til at profileringsartiklene følger og styrker våre kunders merkevarestrategi. Vi bestreber oss alltid på finne produkter som ivaretar miljøhensyn, og produsenter som ivaretar gode arbeidsvilkår for sine ansatte. Våre samarbeidspartnere/leverandører er både i Norge, resten av Europa, samt Østen.

Reklamegaver leverer artikler innenfor de fleste kategorier, som for eksempel:
- Strøartikler/give-aways
- Reiseartikler
- Messeartikler
- Displayprodukter
- Tekstiler
- Sport-/fritid
- Gaver/premier
- Kontorartikler

I tillegg til spesialproduserte varer, leverer vi mange kjente merkevarer.
Reklamegaver har også agenturet på Samsonite for B2B salg i Norge, hvilket vi har hatt siden 2005.

Reklamegaver er også en del av PRO:NORGE AS. Dette er en landsdekkende kjede av solide og erfarne profilbedrifter. Sammen har vi mer enn 200 års bransjeerfaring. Vi skaper verdier for våre kunder gjennom å utforme løsninger som folk snakker om. Tett kontakt, produkt- og kundekunnskap, og ikke minst ærlige og trygge relasjoner er sentralt i hele vår virksomhet. Du kan lese mer om PRO:NORGE her.

Våre kontorlokaler, med stort showroom, finner du på Bryn i Oslo.

Egenerklæring

Reklamegaver jobber kontinuerlig for å fremme gode arbeids- og miljøforhold både i egen bedrift og hos våre leverandører. Vi skal som et minimum følge retningslinjene trukket opp i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, samt best mulig bidra til å innfri FNs bærekraftsmål. Dette betyr at vi vil ivareta behov til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.

Miljøsertifikat Norsirk for batterier

Reklamegaver er tilknyttet produsentansvarsselskapet NORSIRK AS og oppfyller dermed sitt produsentansvar for batterier.

Miljøsertifikat Norsirk for EE-produkter

Reklamegaver er tilknyttet produsentansvarsselskapet NORSIRK AS og oppfyller dermed sitt produsentansvar for EE-produkter.

ISO sertifisering

Reklamegaver er en av de første i vår bransje som har blitt sertifisert gjennom ISO 9001 og ISO 14001. Sertifiseringene garanterer for systematisk kvalitetskontroll og fokus på miljø og bærekraft.

ISO 9001 setter standarden i vårt system for kvalitet i alle ledd. Systemet tar utgangspunkt i de høye forventningene våre kunder skal ha til kvalitet og etterlevelse av lover og forskrifter på alle nivåer. Kvalitetssystemet består naturligvis også av prosesser for kontinuerlig forbedring.

ISO 14001 er verdens mest anerkjente standard for miljøstyring, og bidrar i praksis til et sterkt fokus på reduksjon av miljø- og klimabelastning i alt vi gjør. Prosedyrer og rutiner dokumenteres, slik at vi også kan gi innsyn i relevant dokumentasjon. En viktig del av våre kvalitetsrutiner er at det ved produksjon av større varepartier utføres direkte kontroll gjennom varslede og ikke-varslede besøk på fabrikker vi samarbeider med. Slike kontroller har fokus på alt fra kvalitet, materialbruk og etterlevelse av avtalte miljøstandarder, til ansattes vilkår og at det ikke benyttes barnearbeid.